we hebben uw steun hard nodig

Muziek maken is iets geweldigs, maar samen musiceren in een orkest en naar een goed concert toewerken is het mooiste dat er is. Maar dat kunnen we niet helemáál alleen!!!

Symfonieorkest Jacob Obrecht is het enige symfonieorkest in Bergen op Zoom en bestaat inmiddels ruim 60 jaar. Onder leiding van een professionele dirigent studeren enthousiaste amateurs klassieke muziek in en twee à drie keer per jaar geeft het orkest goed bezochte concerten in Bergen op Zoom en omgeving. Het aantal toehoorders is de laatste jaren behoorlijk toegenomen: klassiek leeft in Bergen op Zoom en het orkest is dan ook trots om bij te kunnen dragen aan het culturele leven van de stad.

Maar… het organiseren van concerten brengt tegenwoordig steeds meer kosten met zich mee: de locaties worden duurder, solisten vragen een steeds hoger honorarium en zonder professionele ondersteuning kan het orkest niet altijd op topamateurniveau presteren. De inkomsten zijn door de verlaagde subsidieregelgeving enorm onder druk komen te staan. We willen graag een lage drempel houden voor jonge musici en kunnen de contributie dan ook niet al te hoog stellen. Ook willen we de kaartjes voor de concerten betaalbaar houden voor onze luisteraars.

Al deze belemmeringen maken het noodzakelijk een beroep te doen op mensen en organisaties die ons en de klassieke muziek een warm hart toedragen door vriend van het orkest te worden. Mocht u een bedrag van minimaal €50 per jaar kunnen missen, dan krijgt u twee maal per jaar een gratis toegangskaart en bij bedragen hoger dan €100 krijgt u zelfs twee maal per jaar 2 vrijkaarten. Wij hopen op uw steun!

jacobobrecht_20160424-low-16

Zo wordt u vriend van het orkest

Als u ons wilt steunen door vriend te worden van het orkest, stuur dan een e-mail naar de penningmeester Monique Fassaert (e-mail) waarin u aangeeft dat u vriend wilt worden, onder vermelding van:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw telefoonnummer
  • het bedrag waarmee u ons jaarlijks wilt steunen

Maak het gewenste bedrag over op rekening NL77RABO0106175548 o.v.v “vriend van het orkest” en uw naam.

BEDANKT VOOR UW STEUN!!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

X